North End Beach, San Andres, 1993
Hooker Bay, San Andres, 1995
West Coast, San Andres, 1993
West Coast, San Andres
Hooker Bay, San Andres
San Luis Beach, San Andres
San Luis Beach, San Andres, 1993
North End Beach, San Andres
Seafront, North End, San Andres
North End Seafront, San Andres, 1993
Fishing on Providencia
Freshwater bay, Providencia
Freshwater Bay, Providence, 1993
Boat Building and Reparing, Santa Catalina
Boats around Providence, Providence, 1993
Southwest Bay, Providence, 1993
Southwest Bay, Providencia
Sound Bay Beach, San Andres
Sound Bay Beach, San Andres, 1995
Manchineel Bay, Providencia
Manchineel Bay, Providence, 1993Seascape Scenes from San Andrés, Providencia & Santa CatalinaSeascape Scenes from San Andrés, Providencia & Santa CatalinaSeascape Scenes from San Andrés, Providencia & Santa CatalinaSeascape Scenes from San Andrés, Providencia & Santa CatalinaSeascape Scenes from San Andrés, Providencia & Santa Catalina